Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL AIR TOOL OIL S2 A

Ειδικά επεξεργασμένο λιπαντικό για την λίπανση των εργαλείων αέρα.

Βαρέλι 209lt, Δοχείο 20lt

ISO 6743-11 PAC&PBC