Shell-Air-Tool-Oil-S2-A-100-20lt

SHELL AIR TOOL OIL S2 A 32

Ειδικά επεξεργασμένο λιπαντικό για την λίπανση των εργαλείων αέρα.

Δοχείο 20lt

ISO 6743-11 PAC&PBC