Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL ALEXIA S4

Κυλινδρέλαια για δίχρονους χαμηλόστροφους πετρελαιοκινητήρεςπου έχουν σταυρό (crosshead piston). Ευρεία εφαρμογή σε χαμηλόστροφους δίχρονους κινητήρες πλοίων (τάνκερ) καθώς και σε χαμηλόστροφους δίχρονους κινητήρες που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή και χρησιμοποιούν κάυσιμο με περιεκτικότητα σε θείο 0,5%-3,5% κ.β. ΤΒΝ=60mgKOH/g.

Βαρέλι 209lt

Wartsila, MAN, B&W