Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL ARGINA T

Λιπαντικά για μεσόστροφους πετρελαιοκινητήρες (συμβατικά πλοία) που δεν έχουν σταυρό και που χρησιμοποιούν καύσιμο με περιεκτικότητα θείου <3%.ΤΒΝ=30mgKOH/g.

Βαρέλι 209lt

API CF