Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL GADUS S2 A320

Γράσσο σάπωνα ασβεστίου για εφαρμογές μέσων θερμοκρασιών και με παρουσία νερού.

Δοχείο 18kg