Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL GADUS S2 OGH 0/00

Ειδική γρασοβαλβολίνη για εφαρμογές της βαριάς βιομηχανίας. Δίνει εξαιρετική προστασία σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και φορτία. Περιέχει βασικό λάδι πολύ υψηλού ιξώδους.

Βαρέλι 190kg

FL SMIDTH, FERRY CAPITAIN, NORBERG, FALK, LINCOLN