Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL HEAT TRANSFER S2

Ορυκτέλαιο για μεταφορά θερμότητας. Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Βαρέλι 209lt, Δοχείο 20lt

DIN 51522, ISO 6743-12