Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL IRUS FLUID DU

Δύσφλεκτα υδραυλικά λιπαντικά με συνθετικό βασικό λάδι εστέρα (κατηγορία HFDU) για χρήση σε εφαρμογές που βρίσκονται κοντά σε φλόγα ή υψηλές θερμοκρασίες.

Βαρέλι 209lt

HFDU CLASSIFICATION (ISO 6743-4), ISO 12922