Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL MALLEUS GL 400

Κορυφαίων επιδόσεων λιπαντικό για ανοιχτά γρανάζια και συρματόσχοινα. Περιέχει Διθειούχο Μολυβδένιο (MoS2).

Βαρέλι 204kg

FL SMIDTH, FERRY CAPITAIN, NORBERG, FALK, LINCOLN