Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL MELINA

Λιπαντικά για την λίπανση του στροφάλου σε χαμηλόστροφους δίχρονους πετρελαιοκινητήρες με σταυρό(crosshead piston) και χωρίς σταυρό (trunk piston), που χρησιμοποιούν καύσιμο με μικρή περιεκτικότητα θείου. Κατάλληλα επίσης για την λίπανση των μειωτήρων, του άξονα της προπέλας, των turbocharger, stern tube και του εξοπλισμού του καταστρώματος. ΤΒΝ=8mgKOH/g.

Βαρέλι 209lt

API CD, MIL-L-2104C, SULZER, MAN B&W