Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL MORLINA S1 B

Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια για κυκλοφοριακά και άλλα κλειστού τύπου συστήματα λίπανσης.

Βαρέλι 209lt

MORGAN, DIN 51517 PART 1 C

Κωδικός: VG 100, 150, 220, 320, 460