Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL MORLINA S2 B

Προηγμένα λιπαντικά κυκλοφοριακών συστημάτων και εδράνων.

Βαρέλι 209lt, (Δοχείο 20lt τα 150, 220, 320)

DIN 51517 PART 1 C, DIN 51517 PART 2 CL, MORGAN, DANIELLI 6.124249.F

Κωδικός: VG 32, 46, 68, 150, 220, 320