Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL MORLINA S2 BA

Κορυφαίας ποιότητας κυκλοφοριακά λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για ελασματουργία.

Βαρέλι 209lt

Πληρούν τις προδιαγραφές MORGAN και έχουν την έγκριση μεγάλων κατασκευαστών όπως η DANIELI, MORGAN NO-TWIST MILL (Spec MMC 40003) DANIELLI STD 0,000.001 Rev. 14 SEB 181-225 Spec din 51517-1 Type C DIN 51517-2 Type CL

Κωδικός: VG 100