Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL MORLINA S4 B

Νέα 100% συνθετικά λιπαντικά ΡΑΟ για κυκλοφοριακά συστήματα όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες λειτουργίας φορτίων και θερμοκρασιών.

Βαρέλι 209lt, Δοχείο 20lt (μόνο το 320)

Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κυριότερων κατασκευαστών όπως: DAVID BROWN, ISO 12925-1 Type CKS

Κωδικός: VG 220, 320, 460