Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL REFRIGERATION OIL S2 FR-A

Ειδικό, χαμηλής αναμιξιμότητας λιπαντικό για ψυκτικά μηχανής που χρησιμοποιούν αμμωνία R717 ή προπάνιο R290. Δεν συνιστάται για χρήση R12, R22 ή R134α.

Βαρέλι 209lt, Δοχείο 20lt

DIN 51503 KAA & KΕ