Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL TURBO DR

Λιπαντικό, εγκεκριμένο από τους κατασκευαστές όπως ΑΒΒ, GEC, Siemens, Westinghouse. Εμφανίζεται στον Οδηγό με τα εγκεκριμένα προϊόντα της FM έναντι της προδιαγραφής 3024866 ως εγκεκριμένα δύσφλεκτα υδραυλικά λιπαντικά για εφαρμογές σε στροβίλους.

Βαρέλι 230kg