Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL TURBO GT

Βαρέλι 230kg

SIEMENS TLV 9013 04, ALSTOM MTDE 90-117, GEK 32568F, GEK 107395A, GEK 28143B Type I + Type II Solar ES 9-22w Class II, DIN 51515-1,51515-2, ASTM 4304-06α Type III