Ενδεικτικό στοιχείο

SHELL VACUUM PUMP S2 R

Κορυφαία λιπαντικά για περιστροφικές και πτερυγιοφόρες αντλίες κενού.

Δοχείο 20lt

ISO 6743-3A-DVC