Οι υπηρεσίες μας


Δειγματοληψίες λιπαντικών

Με την ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψία και ανάλυση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών του εξοπλισμού σας, έχουμε τη δυνατότητα διάγνωσης της κατάστασης του λιπαντικού, αλλά και του εξοπλισμού σας. Μάλιστα, παρακολουθούμε την κατάστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τηρώντας ιστορικό στοιχείων για κάθε σημείο λίπανσης που σας ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται τυχόν κοστοβόρες αστοχίες, ενώ, ταυτόχρονα, μπορούν να βελτιστοποιηθούν τα διαστήματα αλλαγής. Εγγυόμαστε, έτσι, την άριστη προστασία του εξοπλισμού σας, σε συνδυασμό με τη μέγιστη οικονομία.

Παρακολούθηση κατάστασης υγρών κοπής

Σε ένα προϊόν τόσο ευαίσθητο στη χρήση, όσο τα υγρά κοπής, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση βασικών χαρακτηριστικών τους, ώστε αφενός να αποφεύγεται η δημιουργία μυκήτων που προκαλούν τη διάσπαση του διαλύματος, αφετέρου να διασφαλίζεται η συνεχής ικανότητά του να προσφέρει ικανή λίπανση και ψύξη, προστατεύοντας, έτσι, τα εργαλεία σας. Η εξέταση των παραπάνω χαρακτηριστικών γίνεται επί τόπου στις εγκαταστάσεις σας, από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία της δειγματοληψίας.

Εκπόνηση μελετών και προτάσεων λίπανσης

Σε συνεργασία με τους τεχνικούς σας και έχοντας ως οδηγούς τους ίδιους τους κατασκευαστές του εξοπλισμού σας, η εταιρεία μας είναι σε θέση να καταρτίσει μία ολοκληρωμένη μελέτη λίπανσης για το σύνολο του εξοπλισμού σας. Ένα «εγχειρίδιο», με άλλα λόγια, όπου θα καταγράφονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που αφορούν στη λίπανση κάθε σημείου ξεχωριστά. Ελαχιστοποιείται, έτσι, ο χρόνος που ο υπεύθυνος συντήρησης αφιερώνει στα θέματα λίπανσης, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται τυχόν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε κοστοβόρες βλάβες ή ακόμα και σε διακοπή της παραγωγής.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Πλήρης γκάμα λιπαντικών για τις ανάγκες του ιδιώτη, του επαγγελματία και της βιομηχανίας, από την εταιρεία Λαζαρίδης Π. & ΣΙΑ στη Θεσσαλονίκη.

Συμβουλες

Εξειδικευμένες συμβουλές και μελέτες λίπανσης που καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, από το έμπειρο προσωπικό μας.

Ταχεια Εξυπηρετηση

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με άμεσες παραδόσεις στο χώρο τους, σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, χωρίς καθυστερήσεις, χάρη στον ιδιόκτητο στόλο μας.